અમદાવાદઃ થલતેજ નજીક 160 કરોડમાં જમીનનો સોદો

Posted By : NEWEDGE
19-Sep-2018


- રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર એકંદરે નબળી માંગ, પરંતુ જમીનના બજારમાં જબરજસ્ત તેજી

અમદાવાદ સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર એકંદરે નબળી માંગનો સામનો રહી રહ્યું છે અ

Gujarat’s largest mall to come up in Thaltej

Posted By : NEWEDGE
19-Sep-2018


Gujarat’s largest mall will come up on S G Highway, at Zydus Hospital Crossroads. Phoenix group of Mumbai has inked a deal with Ahmedabad-based BSafal group to develop the Rs 1,000 crore mall whi

Ahmedabad witness land deals worth Rs 1000 crore along SG Highway

Posted By : NEWEDGE
31-Jul-2018


Call it the resurgence of realty or boom time for developers, Ahmedabad has witnessed the biggest land deals a

Gujarat RERA imposes fine on Om Shanti Estate for poor construction

Posted By : NEWEDGE
31-Jul-2018


The RERA authority has asked a builder to provide Rs 15,000 as "cost" to a house buyer for poor construct

>